Wyzwanie związane z drobnoustrojami - rosnące zagrożenia związane z odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe cz.II FarmakoterapiaT. Syklakakis: Wydawane jest dużo pieniędzy na antybiotyki, które i tak są stosowane w zbyt dużych ilościach, co nie wpływa korzystnie ba bezpieczeństwo farmakoterapii. Sprawa ta ma wymiar również podatkowo budżetowy. W sprawie poszerzenia ochrony patentowej, jako mechanizmu zapobiegania zbyt dużej konsumpcji leków, to nie jest właściwy kierunek, gdyż umożliwia on jedynie odprowadzanie monopolistycznych zysków do przedsiębiorstw.

Ch. Schaldemose: Jedną z przyczyn odporności na te leki są praktyki weterynaryjne. W hodowlach antybiotyki podawane są codziennie prewencyjnie, następnie przyswajane są one przez ludzi w mięsie. Stosowanie antybiotyków w ten sposób powinno być zakazane.

Ch. Klass: Prewencja w zakresie zakażeń leczonych antybiotykami musi być zintensyfikowana. Powinna powstać dokładna definicja leczenia profilaktycznego oraz zwiększana musi być świadomość w zakresie ryzyk związanych z niezgodnym  z zaleceniami, przyjmowaniem leków przeciwdrobnoustrojowych.

J. A. Merkies: Stosowanie antybiotyków w niekontrolowany sposób jest nielegalne. Powinno być ono objęte ścisłymi kontrolami.

Komisja Europejska: Istotne jest znaczenie ostrożnego stosowania tych leków. Aktualnie opracowywanych jest zbyt mało nowych antybiotyków. Europejska Agencja Leków przeznaczyła ponad 223 miliony euro na kolejną edycje przetargu na badania naukowe dotyczące leków tego typu. Bardzo istotne jest również monitorowanie odporności drobnoustrojowej.

Sprawozdawca A. Rosbach: Powinna zostać przeprowadzona kampania publiczna, która, rozpoczynałaby się już w szkołach. Warto rozpowszechniać informacje na temat niewłaściwego stosowania antybiotyków i potencjalnych tego skutków.