Wyzwanie związane z drobnoustrojami - rosnące zagrożenia związane z odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe cz.I FarmakoterapiaSprawozdawca A. Rosbach: Wzrost odporności na leki przeciwdrobnoustrojowe jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa farmakoterapii w skali globalnej. Aktywne czynniki antydrobnoustrojowe tracą swoją siłę z uwagi na niewłaściwe wykorzystywanie ich w medycynie. Występuje też luka w innowacyjności tworzenia nowych leków antydrobnoustrojowych. Tylko w Europie powoduje to dodatkowych 2,5 tys. dni szpitalnych oraz 25 tys. zgonów co roku. Dane te będą rosnąć w przyszłości ze względu na narastanie tego problemu, zarówno  w Europie jak i poza nią. Odporność na leki tego typu wzrasta, zwiększa się również luka pomiędzy zakażeniami a ich kontrolą. Realną groźbą jest powrót do ery przedantybiotycznej. Efektem spadku odporności na tego typu leki jest również wzrost zachorowań na gruźlicę, co może być groźne z uwagi na możliwość wystąpienia globalnej epidemii. Muszą być tworzone nowe terapie oraz nowe leki, jednocześnie obecnie stosowane terapie powinny być monitorowane. Powstało 6 propozycji w tym zakresie: 1- ostrożne stosowanie leków, 2- tworzenie nowych leków bądź terapii, 3- poprawa monitoringu i sprawozdawczości, 4- komunikacja, 5- szkolenie oraz edukacja, 6- współpraca międzynarodowa.

Z. Mazej-Kukovic: Antybiotyki stały się przyzwyczajeniem. Trzeba zwiększyć świadomość zarówno pacjentów jak i lekarzy. Brakuje badań w dziedzinie tworzenia nowych innowacyjnych leków tego typu. Niewskazana jest sprzedaż antybiotyków bez recepty.

K. Kadenbach: W niektórych krajach 60% infekcji szpitalnych wynika z braku działania środków antydrobnoustrojowych. Obecnie występuje zbyt szeroki dostęp do antybiotyków. Sprzedaż tych leków przez internet musi być zaprzestana, bądź ograniczona. Potrzebne jest zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie stosowania tych leków, uświadamianie powinno rozpocząć się już na etapie szkolnym.