Wymiana poglądów z Guidem Rasim, dyrektorem wykonawczym Europejskiej Agencji Leków (EMA) cz.II FarmakoterapiaD.Roth-Berendt : EMA jest jedną z najlepiej pracujących Agencji Europejskich. Proces rekonstrukcji jest absolutną potrzebą. W okresie problemów budżetowych należy patrzeć na to i zważać jak Agencja może być w maksymalny sposób efektywna i skuteczna. Misja działania Agencji, która zyskała na wpływie w skali globalnej, polega na tym by w bardzo staranny sposób obchodzić się z zasobami, wydatkami. Wiarygodność Agencji będzie związana również z danymi jakie EMA będzie gromadzić i udostępniać. Jeśli chodzi o system skomputeryzowanych baz danych to można powiedzieć, że EMA nie była na tyle efektywna jak by się tego oczekiwało. Trzeba zagwarantować, aby wszystkie bazy danych, nie tylko dotyczące prób klinicznych, ale także nadzoru nad bezpieczeństwem leków, były w miarę możliwości szybko uruchomione.

C. Gutierrez – Cortinez: Czemu ustawodawstwo, które jest tworzone jest stosowane w sposób błędny?

M.Auken: Bardzo ważną kwestią jest sprawa konfliktu interesów. Bardzo duże pieniądze są w obiegu, dlatego trzeba zdawać sobie sprawę z tego co się dzieje. Jeśli zależy nam na zaufaniu obywateli to trzeba być transparentnym. Potrzeba obiektywnych kryteriów i dobrych zasad administracji.

A.Sousa: Grupa GUE/NGL była przeciwko obniżeniu o 5 % budżetu na wydatki administracyjne. Gdzie zostały poczynione przez EMA oszczędności w budżecie? Potrzeba przejrzystości w sprawie badań, danych i otrzymanych wyników badań.

G.Rasi: Kwestia konfliktu interesów była poruszana wielokrotnie. Agencji zależy przede wszystkim na tym aby mieć dostęp do jak najlepszej wiedzy eksperckiej a z drugiej strony nie mieć jakichkolwiek wątpliwości, które miały by negatywny wpływ na wiarygodność EMA. Należy starać się ograniczać ryzyko. Trzeba znaleźć odpowiednią metodologię. Trudno będzie zachować odpowiedni poziom ochrony farmakoterapii w przypadku konfliktu interesów. Przejrzystość będzie kontynuowana w postaci publikacji pozwalając osobom spoza EMA na komentowanie. Zostanie zwiększony poziom transparentności. W 85 % EMA jest organizacją niejako samofinansującą się, tym samym Agencja nie jest obciążeniem dla kasy publicznej.