Sprawozdanie M. Rivasi na temat nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii FarmakoterapiaBadania kliniczne pozwolą wykryć pierwsze skutki uboczne wchodzących na rynek leków i zwiększyć bezpieczeństwo farmakoterapii. Należy uzasadnić, jakie pozytywne skutki będą mieć nowe leki w stosunku do leków na rynku już dostępnych. Pacjent sam będzie mógł zgłaszać skutki uboczne bezpośrednio do władz i odpowiednich organów. Sami lekarze nie zawsze wypełniają wszystkie stosowne dokumenty i najlepiej, jeśli to pacjent będzie mógł zgłaszać swoje dolegliwości występujące po zażyciu leków. Powinien powstać komitet ewaluacyjny na szczeblu unijnym, który byłby w stanie zebrać wszystkie informacje napływające z państw członkowskich.

Musimy wykazać się czujnością i zwrócić większą uwagę na to kto płaci i kto korzysta. W komitecie ewaluacyjnym nie mogą się znaleźć osoby opłacane przez firmy farmaceutyczne. Ostatnie doświadczenia z WHO w sprawie ogłoszenia pandemii H1N1, gdzie nie chciano opublikować nazwisk osób odpowiedzialnych za badania i ocenę ryzyka pandemii nie mają prawa się powtórzyć.