Leki innowacyjne i generyczne farmakoterapiaP. Lowe – dyrektor generalny DG ds. konkurencyjności – wymiana poglądów

P. Lowe przedstawił zalecenia i wyniki analizy dot. farmakoterapii. Główny cel – bezpieczne, innowacyjne, przystępne cenowo i konkurencyjne leki. Jego Dyrekcja generalna czuwa nad egzekwowaniem konkurencyjności leków. 430 euro rocznie wydaje na leki przeciętny obywatel UE. Podkreślił konieczność konkurencji między generykami a lekami innowacyjnymi. Zdaniem Dyrektora leki innowacyjne są kosztowne. Leki generyczne są znacznie tańsze, a ich skład jest podobny do leków innowacyjnych. Nie można ich jednak wypuścić na rynek przed końcem okresu patentowego zarezerwowanego dla leków innowacyjnych. Leki generyczne są ok. 25% tańsze niż innowacyjne. Należy czekać osiemnaście miesięcy na wprowadzenie na rynek generyków.

Farmakoterapia - leczenie chorób lekami

Farmakoterapia – leczenie chorób lekami

Dobrze by było, gdyby szybciej je wprowadzano na rynek, dzięki czemu obywatele mogliby sporo zaoszczędzić. Czasem same zachowanie producentów doprowadza do opóźnienia wejścia generyków na rynek. Czasem leki innowacyjne są chronione przez kilkadziesiąt patentów, co służy opóźnieniu wprowadzenia na rynek. Niektórzy twierdzą, że leki generyczne naruszają prawa patentowe leków normalnych i są gorsze jakościowo. Konieczny jest dobry system rozstrzygania sporów patentowych. Ulepszyć współpracę między organizacjami.

D. Roth-Behrendt – Brak analizy sektora generyków. Czy są znaczące opóźnienia w dopuszczaniu generyków na rynek? Według niej pierwszy powinien być lek normalny a potem generyk. Państwa członkowskie pilnują swoich dochodów z patentów.

Dyrektor – KE wspiera innowacyjność. W prawie patentowym możnaby wiele ulepszyć.

C. Soullie – Istnieje Europejski Urząd Patentowy oraz państwowe urzędy patentowe. Zastanawia się kiedy powstanie w UE jeden urząd patentowy.

W odpowiedzi dyrektor stwierdził, że doprowadziłoby to do utraty pieniędzy przez państwa członkowskie, ale będą zachęcać do jego stworzenia.

J. Ader – Ważna jest kwestia ochrony pacjentów. Czasem broszury czy reklamy podają pacjentom błędne informacje odnośnie leków generycznych.

P. Lowe – Reklama może wprowadzić w błąd zarówno w przypadku leków innowacyjnych jak i generycznych. Krajowe organy ochrony konkurencji powinny karać tych, którzy wprowadzają w błąd.

C. Schlyter – Raport jest dobrze przygotowany. Co do II generacji leków – Czy powinny dostać patenty na innowacyjność?