Lek przeciw cukrzycy ,,Mediator’’ cz.III FarmakoterapiaPargneaux Gilles
Wynikiem tej afery są złe decyzje podjęte na szczeblu rządowym. UE stworzyła szereg zapisów, w zakresie nadzoru farmakologicznego, które muszą ewoluować, by nie dochodziło do podobnych incydentów w przyszłości. Konieczne jest pociągniecie osób, które podejmowały decyzje, do odpowiedzialności karnej. EMA powinna ostrzegać władze krajowe o niebezpiecznych lekach. Konieczna jest wymamiana informacji między krajami. Ważne jest zapobieganie niepożądanym skutkom. Przepisy powinny zostać gruntownie zmienione. Należy doprowadzić do poważnych reform systemu nadzoru farmakologicznego, by położyć kres konfliktom interesów, które nie pozwalają na odpowiednie uregulowanie sektora leków. Agencje często są finansowane przez koncerny farmaceutyczne. Konieczne jest przyjęcie kodeksu dobrych praktyk, kodeksu etycznego przez agencje leków krajów członkowskich.

Paravanova Antonyia
Zachodzi sprzeczność miedzy EMA a urzędami nadzoru na poziomie krajowym. Procedury są zbyt złożone. Przodują interesy branż ze szkodą dla interesu publicznego. Konieczne jest zwiększenie przejrzystości i kompetencji EMA. Niezbędne jest ujawnianie konfliktu interesów, pośród ekspertów Agencji. Tworzenie podwójnych standardów jest bardzo niebezpieczne.

Występują trzy typy konfliktów interesów:
- krajowy, (protekcjonizm narodowy)
- polityczny, (sprawa grantów)
- profesjonalny.

Nie należy ufać badaniom sponsorowanym przez branże. Dane uzyskane z badań prowadzonych przez branże różnią się od badań instytutów naukowych i uniwersytetów. Istotny jest przegląd rozwiązań prawnych dotyczących nadzoru nad farmakoterapią. Większa przejrzystość i ujawnianie konfliktu interesów to priorytet. Wszystkie podejmowane działania muszą uwzględniać interes publiczny. W ciągu 10 lat zajmowania się tą sprawą kilka tysięcy osób straciło życie, jest to cena za biurokrację.

Rivasi Michèle
EMA jest złą Agencją, działa opieszale i niewłaściwie przeprowadza nadzór farmakologiczny. Od 1999 do 2010 roku EMA nie zrobiła nic w sprawie wycofania Mediatora, mimo wielu ostrzeżeń z innych krajów. We Francji są konflikty interesów pomiędzy laboratoriami a ekspertami. EMA jest finansowana w 80% przez laboratoria i nie stosuje się do zasady ostrożności na rzecz pacjentów tylko laboratoriów. EMA nie bierze pod uwagę zdania i ostrzeżeń z innych krajów. Nadużyciem było niestosowanie przepisów europejskich w przypadku wycofania Mediatora.