Lek przeciw cukrzycy ,,Mediator’’ cz.II FarmakoterapiaMediator:
- bardzo słaba skuteczność leku,
- poważne skutki niepożądane,
- kwestia anoreksygenów.

Konieczna jest ocena ryzyka wprowadzenia leków na rynek. Włochy domagają się nowych badań leku, a szczególnie jego toksyczności dla układu krwionośnego i sercowego. Ważna jest zmiana charakterystyki produktu, by uwzględnić charakter toksyczny. Francja i Włochy dobrowolnie wycofały lek w 2003-2004.

Grossetete Françoise
W tej sprawie wystąpiły straszne zaniedbania i odpowiedzialny jest cały łańcuch osób. Francja zdecydowała o zawieszeniu Mediatora w 2010 roku. Konieczna jest zmiana przepisów, muszą być bardziej skuteczne. Istotne jest informowanie pacjentów. Przy pojawieniu się najmniejszej wątpliwości, dotyczącej wprowadzonego leku, należy szybko i skutecznie reagować. Należy zastanowić się nad stanowiskiem odnośnie przekazywania leków poza EMA. Agencja musi obejmować wszystkie państwa członkowskie. Jeżeli dochodzi do zawieszenia leku, to jest to automatyczne, ogólne i natychmiastowe. Istotne jest maksymalne korzystanie z EMA. Istotny jest przegląd nadzoru nad farmakoterapią. Konieczna jest szybka transpozycja we Francji. Przepisy europejskie są dobrze przyjęte i należy z nich korzystać.