Informacje dotyczące produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) cz.I FarmakoterapiaSprawozdawca –  Jorgo Chatzimarkakis  Głównym założeniem dot. farmakoterapii jest nowy, jasny kodeks informacji dla pacjentów, którzy powinni być  informowani o wszystkich skutkach leków, a nie być zdani na informacje udzielane przez  lekarzy. Pacjenci muszą otrzymywać pełne dane o produktach, które mają stosować, które nie  będą reklamą.  Dotychczas pacjenci wiedzę o lekach uzyskują z ulotek do nich dołączonych. Często jednak  informacje te nie są dla nich do końca zrozumiałe, wielokrotnie pisane są językiem  prawniczym. Innym i osobnym problemem jest kwestia braku właściwych tłumaczeń tekstów  ulotek. Inne dziś funkcjonujące źródła są częstokroć pełne złej czy tez nieprawdziwej  informacji. Przykładem jest sieć www, w której znajduje się wiele często sprzecznych  informacji. To sprawia ze jedynie lekarz i jego porada odgrywa rolę, co jest zważywszy na  średni czas wizyty tj.15 minut rozwiązaniem niewystarczającym. Rozwiązaniem może być  utworzenie certyfikowanych stron internetowych, czy powstanie tzw. „ulotki +”. Ta  propozycja przewiduje również 400 leków kontrolowanych przez EMEA kontrolą, po która  jest najskuteczniejsza. Kontrola i jej rola jest tu niezwykle istotna a w szczególności dokładne  zdefiniowanie sankcji.   Trzeba jednak doprecyzować publikacje dotyczące zdrowia, aby nie były one mylone z  reklamą.

 Irene Sanchez – opinia Komisji Europejskiej  Jednym z priorytetów prezydencji szwedzkiej jest rewizja przepisów dotyczących oznaczeń  produktów leczniczych i walka z podrabianymi lekami.