Informacje dotyczące produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) cz.II FarmakoterapiaSprawozdawca: Christofer Fjellner
Termin składania poprawek 13 kwietnia 2010 godzina 12.00

Christofer Fjellner
W całej Unii Europejskiej istnieje duże zróżnicowanie w dostępie do informacji na temat produktów leczniczych. Proponowane zmiany dotyczą przekazywania informacji wyłącznie na wniosek pacjenta. Propozycja komisji nie bierze pod uwagę zaangażowania pacjentów ani personelu medycznego.

Jorgo Chatzimarkakis
Parlament Europejski powinien wyciągnąć wnioski wysunięte przez Komisje. Nie można zgodzić się z podejściem przedstawionym przez sprawozdawcę. Obecne struktury sprawdzały się w większości przypadków. Informowanie pacjentów o lekach wydawanych na receptę powinno być przekazywane przez personel medyczny. W niektórych krajach, wprowadzenie proponowanych zmian może pogorszyć sytuację w obszarze farmakoterapii. Przekazywanie informacji powinno być częścią pakietu medycznego.