Informacje dotyczące produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) cz.I farmakoterapiaWypowiadali się: Hoigen Krahmer, Anja Weisgerner, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Rozporządzenie dotyczące „Produktów leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską” skierowane jest do osób najbiedniejszych. W dalszym ciągu trzeba utrzymać zakaz reklamy. Reklama zachęca pacjentów do leczenia się proponowanymi środkami, które w wielu sytuacjach utrudniają lub opóźniają dalsze leczenie. Ważne jest również utrzymanie informacji typu pull*, a nie push.

* Oddziaływanie typu pull – zakłada, że to sam użytkownik decyduje, co ostatecznie chce zobaczyć na ekranie swojego komputera. Umiejętnie przeprowadzone działania pull mają większą skuteczność perswazyjną w przeciwieństwie do przekazu typu push, który jest bardzo napastliwy i powoduje wśród odbiorców odczucie przytłoczenia.

Najważniejsze tematy:
- Kampania zdrowotna – warto zwrócić większą uwagę na kampanie dotyczące tzn. „rzadkich chorób”. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia.
- Video w sieci – Parlament Europejski jest zgodny co powinno, a co nie powinno pojawiać w sieci.
- Leki – Parlament Europejski ma za zadanie zachęcić przemysł farmaceutyczny do wprowadzania na rynek leków, które będą skierowane na konkretne choroby. Nie można wprowadzać leków przeznaczonych do wszystkiego.
- Tematyka ulotek dołączanych do leków – ulotki powinny być lepiej sformułowane, aby były czytelne dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z danym lekiem. III punkty modyfikacji
- informacje zostają już dołączane do ulotek, jednakże brakuje w internecie tłumaczeń ulotek na inne języki;
- w internecie istnieje wiele cennych informacji, które można wykorzystać tworząc ulotki, ulotki są bardzo ważne w usprawnieniu farmakoterapii;
- dopuszczenie mechanizmu, który będzie wprowadzał na rynek nowe leki spowoduje zwiększenie kosztów;
- Koszty zdrowotne – nie można się zgodzić się z argumentacją, że brak informowania pacjenta w wielu sytuacjach, ograniczy koszty.

Nie można tego zrobić w stosunku do pacjentach, który musi znać wszystkie informacje dotyczące swojej choroby czy środków, które zażywa.